MEDICIJNEN

 

Dieren weigeren soms zonder direct aanwijsbare reden(en) elk aangeboden voedsel. Als het dieren zijn die altijd goed hebben gegeten moet je niet gaan klooien en tobben met ander voedsel. Controleer eerst of alle omstandigheden nog optimaal zijn, zo niet, corrigeer dit. Na enkele dagen kunt u nog een keer proberen te voeren. Wees er wel op bedacht dat mannen in de paartijd weinig of niet willen eten, ze hebben wel wat anders te doen. Is dit allemaal niet het geval, dan kun je het beste de ontlasting (laten) controleren op wormen en flagelaten, vaak is dit de meest voorkomende oorzaak. Deze parasieten zijn redelijk eenvoudig te bestrijden en hoeven niet tot verlies van je slangen te lijden. Bij nakweek gebruik ik fenbendazole tegen wormen en bij wildvang of dieren waarvan de oorsprong niet bekend is levamisole. Fenbendazole is veilig en niet direct schadelijk bij een lichte overdosering. Wat geen vrijbrief is om zomaar een “mespuntje” te geven. Levamisole bestrijdt ook longwormen, maar is veel schadelijker bij overdosering. Dus wees voorzichtig!!! Als het niet direct medisch noodzakelijk is adviseer ik u om medicijnen niet te combineren of gelijktijdig toe te dienen. In het verleden ben ik door een onjuist advies van een gewone dierenarts 12 slangen verloren. Reken maar je voelt je zwaar k…… Tegen een besmetting met flagelaten gebruik ik metronidazole. De hoeveelheid medicijnen die wordt toegediend is gebaseerd op het lichaamsgewicht van het te behandelen dier. Niet schatten maar wegen!

 

Bij een besmetting met bloedmijt gebruik ik Tugon in de terraria en directe omgeving, hierna moet alles natuurlijk wel worden gereinigd.

Kurkachterwanden, hout en andere poreuze materialen moeten worden vernietigd, daar ze een groot risico voor her besmetting zijn.

Vervolgens moet u na 10 dagen alles nog een keer ontsmetten en reinigen. Voor de dieren zelf gebruik ik Frontline.

 

tn_IMG_4625Blijf voorzichtig met medicijnen, houdt je aan de regels, het zijn en blijven geneesmiddelen en kunnen gevaarlijk zijn. Voor de dosering en medische adviezen verwijs ik u naar een dierenarts of nog liever M. Kik in Nieuwegein, www.kikdierenarts.nl zij is een gespecialiseerde dierenarts uitsluitend voor reptielen.

 

Ga niet zelf lopen klooien met van alles en nog wat, op basis van vage vermoedens. Deze hortulanus is niet snot verkouden en heeft ook geen longontsteking. Er zit een stukje turf in zijn bek waardoor hij erg veel speeksel produceert om dit te kunnen wegspoelen. Zo ziet u maar hoe u zich kunt vergissen. Dus niet gokken, dat doe je in het casino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING

INDELING

ANNULATUS

CANINUS

HORTULANUS

MELANOGASTER

MEDICIJNEN

LINKS

LITERATUUR

TE KOOP

HOME

INTERNETPAGE