CORALLUS ANNULATUS  *  ANNULATED BOA   *   GERINGELTE HUNDSKOPFBOA

 

Kunnen of moeten we deze zeldzame terrariumgast niet beter de kameleon onder de slangen noemen? Vooral bruine dieren kunnen heel sterk van kleur verschillen van heel licht zilver/beige tot diep donker bruin (pure chocolade), pas geboren dieren kunnen zelfs bijna zwart zijn. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door hun gemoedstoestand, voedsel, omgeving etc. ‘S nachts en vroeg in de morgen zijn de dieren vaak heel licht van kleur, waarschijnlijk omdat kleur niet van belang is in het donker. Wie het weet mag het zeggen. Vroeg in de ochtend nestelen ze zich tussen de bladeren op een tak om te slapen waarbij ze iets donkerder worden. Deze donkere kleur en het stil liggen zullen mede bijdragen aan een betere camouflage overdag. Als de dieren gegeten hebben worden ze donkerder van kleur, lijkt mij ook een logische verandering. Een donker dier kan meer warmte opnemen en zijn voedsel dus beter kan verteren. Ook stress als gevolg van onjuiste omstandigheden of dominantie van een ander dier in de directe omgeving kunnen invloed hebben. Zoals vermeld zijn deze dieren bruin, maar er zijn ook spectaculaire oranje dieren en mengvormen hiervan. De dieren zijn polymorfe, in goed Nederlands veelkleurig, en komen in verschillende kleuren voor in de natuur. Bruine ouders kunnen oranje dieren werpen en andersom, de oranje dieren zijn zeldzaam en verschrikkelijk mooi.

 

In de natuur

Het verspreidingsgebied van deze dieren loopt van zuidoost Nicaragua via de oostkust van Costa Rica en Panama door Colombia tot in Ecuador en Peru. Ook zijn er enkele exemplaren gevonden aan de oostkust van Guatemala, mogelijk zijn deze populatie restanten van een voorheen aaneengesloten verspreidingsgebied. De hoogte van het verspreidingsgebied loopt vanaf zeeniveau tot waarschijnlijk 1200 meter. De dieren komen voor in primair oerwoud, daaraan grenzende secundaire bossen, randgebieden en plantages. Soms worden ze ook gevonden in tuinen. Hoewel het duidelijke boombewoners zijn worden ze soms ook dicht bij de grond gevonden. Bij voorkeur verschuilen ze zich overdag in holle boomstammen en dichte begroeiingen op boomtakken of dichter bij de grond tussen takkenbossen en andere schuilmogelijkheden. De temperatuur kan iets lager zijn dan voor caninus of hortulanus, daar deze laatst genoemde soorten vrij in de bomen hangen en overdag niet wegkruipen. Bij de inrichting van het terrarium moet dan ook rekening worden gehouden met de behoefte aan schuilgelegenheden. Ook een hoge luchtvochtigheid is van wezenlijk belang voor een goede gezondheid en is zeker belangrijk bij het vervellen. Alle genoemde landen hebben een grote en een kleine regentijd, wat moeilijk in terraria is te verwezenlijken maar van belang is om te kunnen kweken. Voor zover bekend komen de oranje dieren in het wild slechts in een beperkt gebied voor en zijn ze minder algemeen dan hun bruine soortgenoten. Mogelijk is dit een gevolg van inteelt, veroorzaakt door natuurlijke barričres zoals bergketens en rivieren.

 

Het terrarium

Al onze dieren zitten apart in een volglazen terrarium met de volgende afmetingen; breedte 33, diepte 65, hoogte 90 cm dus met een inhoud van 193 liter. De terraria zijn zo gebouwd, dat in de paartijd de tussenruit met een simpele beweging verwijderd kan worden en er een terrarium ontstaat van 386 liter. Als klimrek met een dubbele legger worden pvc buizen van 40 mm doorsnee gebruikt, deze rekken zijn niet gelijmd. Zorg dat op alle uiteinde doppen zitten, omdat de dieren wegkruipen in de buizen en je ze er met goed fatsoen niet uitkrijgt. Het niet lijmen heeft als voordeel dat ze snel en eenvoudig gedemonteerd kunnen worden om ze te reinigen / ontsmetten. Dit gebeurd in een 30 liter ton met heet water en chloor. Dit is vooral erg handig bij een besmetting met bloedmijt. Hierna moeten ze nog wel worden gespoeld met schoon water, drogen is niet nodig daar dit in het terrarium gebeurd en zo ook de luchtvochtigheid verhoogd wordt. Om de bovenste ligger is een andere pvc buis geschoven van 125 mm, zodat de dieren vrij van de grond weg kunnen kruipen. Van annulatus is bekend dat ze graag wegkruipen, ze maken dan ook veelvuldig gebruik van deze buizen. Een houten terrarium is natuurlijk ook mogelijk, maar minder duurzaam door de hoge luchtvochtigheid die de dieren verlangen. Op de bodem ligt turfstrooisel. Dit heeft de volgende voordelen: neemt veel vocht op, geeft geleidelijk vocht af (verhoogt de luchtvochtigheid), is enigszins zuur waardoor bacteriën zich minder makkelijk kunnen ontwikkelen en ontlasting is makkelijk weg te scheppen. Zorg wel voor een droge rust- en slaapplaats voor de dieren. Als turf tijdens het eten wordt ingeslikt, mits niet te veel, komt het gewoon met de ontlasting weer mee naar buiten. Soms missen ze hun prooi en hebben dan hun bek vol turf, dit is eenvoudig op te lossen. Als je de dieren achter de kop pakt gaat hun bek vaak vanzelf open en kun je deze met water spoelen.

 

Temperatuur & luchtvochtigheid

Overdag is het in de slangenkamer 24 C en ‘s nachts 20 C, dit gebeurt door middel van de centrale verwarming. Destijds is bij de aanschaf van een nieuwe combiketel gekozen voor een type met gescheiden systemen. Hierdoor is de radiator en dus de temperatuur in de slangenkamer met een aparte thermostaat te regelen. In de terraria hangen gewone 25 watt reflectorlampen, afgeschermd met een gazen frituurmand ter voorkoming brandwonden. Alle lampen worden centraal met een dimmer geregeld, zodat rond de lamp in het terraria een temperatuur heerst van 29 graden. De lampen branden dus niet op vol vermogen en gaan hierdoor veel langer mee. Met deze methode kun je behoorlijk op je elektriciteit bezuinigen, daar gebruik van de centrale verwarming veel goedkoper is. De luchtvochtigheid wordt geregeld door een ultrasone luchtbevochtiger in combinatie met een schakelklok. Deze draait 5 maal 15 minuten, verdeeld over de hele dag. Ter voorbereiding op de paartijd wordt de tijdsduur aangepast. U kunt de luchtvochtigheid natuurlijk ook via een extra hygrometer regelen. Dit heeft als nadeel dat de luchtvochtigheid altijd constant is en niet varieert zoals in de natuur, beďnvloed door wind en zon. Verlichting en verwarming komen dus van de eerder genoemde gewone reflector lampen, kleine fitting 25 watt. Indien nodig wordt er voor extra verwarming gebruik gemaakt van groene verwarmingsmatten van het merk Thermolux. Zoals met alle matten mogen deze niet worden afgedekt, daar ze dan hun warmte niet kwijt kunnen en doorbranden of nog erger kortsluiting veroorzaken met alle risico’s van dien.

 

 

VOEDING

 

Voedsel krijgen ze maximaal 1 maal per week en bestaat uit; muizen, ratten, hamsters of andere kleine knaagdieren. Voer niet te groot, want je loopt het risico dat ze gaan braken met alle ellende van dien. Muizen of ratjes waarvan u en ik denken “die kunnen er toch makkelijk in” kunnen al snel te groot zijn. Natuurlijk ze wurgen deze prooi zonder probleem en werken hem ook gewoon naar binnen. Neem van mij aan liever twee te kleine prooien die makkelijker verteren dan een grote prooi, dit geldt zeker voor jonge dieren. Voer niet teveel, want te vette dieren worden inactief en kunnen bij extreem overgewicht allerlei gezondheidsproblemen krijgen (het zijn net mensen) en zelfs stoppen met de voortplanting. In gevangenschap krijgen de dieren vaak meer en gezonde prooien, terwijl ze in de natuur zieke en oude prooien vangen die van mindere kwaliteit zijn. Ook moeten ze in het wild hiervoor meer inspanningen leveren, terwijl het eten in gevangenschap wordt aangereikt. Water krijgen ze in geglazuurde stenen waterschalen van ongeveer 20 cm doorsnee met een diepte van ongeveer 5 cm. Zorg dat de rand van deze schaal niet naar binnen wijst, omdat een dier wat in de waterschaal ligt als het schrik of in paniek zich schrap kan zetten en hierdoor kan verdrinken.

 

 

 

 

Kweken

Om te kunnen kweken moet je de dieren stimuleren met een of meerdere aanpassingen in het “klimaat”. Deze aanpassingen kunnen zijn; een kortere lichtduur, een verhoogde luchtvochtigheid, een lagere temperatuur of een combinatie van al deze factoren. Een plotselinge verandering in luchtdruk kan ook een positieve stimulans zijn, maar hier kunnen we geen invloed op uitoefenen. Ook is het gebruik van meerdere mannen een goede kweekstimulans. In de “rustperiode” gedurende de maanden november en december wordt de temperatuur iets verlaagd en de luchtvochtigheid verhoogd, waarna in de paartijd (januari, februari en maart) de vrouw bij een van de mannen wordt geplaatst en niet andersom. De vrouw komt dus in het territorium van de man, na 1 tot 2 weken wordt ze overgeplaatst naar de andere man. Deze laatste zal extra geďnteresseerd zijn daar ze de lucht van de eerste man bij zich heeft. Hierdoor wordt de tweede man nog eens extra geprikkeld en wil dominant zijn over de eerste man en zal misschien paren met de vrouw. Als je meerdere vrouwen hebt kunt je ze laten rouleren langs de mannen, maar het is beter eens in de 2 jaar te kweken, het aantal en het gewicht van de jongen is dan groter. Kortom de jongen zijn van een betere kwaliteit, waardoor ze minder problemen hebben met eten.  Ook is dit beter voor de vrouwen, ze krijgen dan meer tijd om te herstellen. De jongen worden in eerste instantie apart gehuisvest in Kunststofbakken van een liter met aan de binnenzijde van het deksel een kunststof handvat, zodat de dieren hierop kunnen hangen. Kunststof verdient de voorkeur, omdat hout gaat schimmelen. Je kunt nu per dier bijhouden dat ze eten en wanneer ze vervellen, ook andere problemen en omstandigheden kunnen zo beter worden geconstateerd. Als de jongen goed eten worden ze verkocht of overgeplaatst naar een groter terrarium met meerdere jongen. De dieren die niet eten kun je dwangvoeren maar houd er rekening mee dat het veel stress veroorzaakt. Een snelle manier van dwangvoeren is het gebruik van een sonde met een klein injectiespuitje, 1 tot 2,5 ml. Deze kun je vullen met gemalen AD-feline kattenvoer, verkrijgbaar bij een dierenarts. Dit voer is net dikke yoghurt en zeer snel toe te dienen, zodat stress tot een minimum beperkt blijft. Uitval van jongen is heel normaal. Wij willen graag alles in leven houden, terwijl in de natuur misschien maar 1 dier overleeft en volwassen wordt. Uit bruine ouders kunnen bruine en rode jongen komen, de jongen zijn bij de geboorte bijna zwart.

 

 

INLEIDING

INDELING

ANNULATUS

CANINUS

HORTULANUS

MELANOGASTER

MEDICIJNEN

LINKS

LITERATUUR

TE KOOP

HOME

INTERNETPAGE